تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - سفار ، ونیکی ، کپرور ، غپاذر ، توریل ، رانفور ، پسهند ، غشاذر ، ساروم ، ددام ، ارفع ، خچرخش ، گکوثر ، فجر ، سغرب

شنبه, 28 ارديبهشت 1398 ساعت 07:33

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

سغرب
صنایع سیمان غرب

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/25 درمحل تهران خيابان مطهري بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني شماره 334 شرکت بازرگانى بين المللى و بازرسى کالاى تجارى برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 846 ریال
سود نقدی هر سهم : 635 ریال
سرمایه شرکت : 300،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 146،016 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : ،209،205 میلیون ریال 


فجر
فولاد امیرکبیر کاشان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/25 درمحل کارخانه واقع در کاشان - کيلومتر14 جاده اردستان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 2،065 ریال
سود نقدی هر سهم : 1،000 ریال
سرمایه شرکت : 858،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 280،761 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،169،247 میلیون ریال 


گکوثر
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/25 درمحل شرکت واقع در اصفهان بلوار ملت روبري سي و سه پل هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 818 ریال
سود نقدی هر سهم : 810 ریال
سرمایه شرکت : 110،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 1،146 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،199 میلیون ریال 


خچرخش
چرخشگر

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/25 درمحل سالن آمفي تئاتر هتل پارس ، واقع در تبريز ، آخر خيابان ائل گلي ، جنب پارک ائل گلي برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 40 ریال
سود نقدی هر سهم :4 ریال
سرمایه شرکت : 952،095 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 75،838 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 108،550 میلیون ریال 


ارفع
آهن و فولاد ارفع

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/25 درمحل تهران خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چهارراه پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،110 ریال
سود نقدی هر سهم :1،000 ریال
سرمایه شرکت : 6،000،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 364،830 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 694،458 میلیون ریال 


ددام
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل تهران- خيابان ولي عصر(عج) - پايين تر از پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 123 ریال
سود نقدی هر سهم :0 ریال
سرمایه شرکت : 920،223 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (419،303) میلیون ریال
زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : (306،189) میلیون ریال 


ساروم
سیمان ارومیه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل سالن آمفي تئاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران خيابان شهيد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334 سالن I.G.Iطبقه همکف برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 658 ریال
سود نقدی هر سهم :500 ریال
سرمایه شرکت : 700،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 125،449 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 222،566 میلیون ریال 


غشاذر
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(سهامي عام) به نشاني اروميه ، کيلومتر 10 جاده مهاباد برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 92 ریال
سود نقدی هر سهم :0 ریال
سرمایه شرکت : 600،000 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (140،732) میلیون ریال
زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : (85،698) میلیون ریال 


پسهند
صنایع لاستیکی سهند

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل هتل هما واقع در تهران خيابان وليعصر(عج) خيابان شهيد خدامي شماره 51 (سالن مرواريد) برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 220 ریال
سود نقدی هر سهم :200 ریال
سرمایه شرکت : 350،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 141،663 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 144،657 میلیون ریال 


رانفور
خدمات انفورماتیک

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل هتل بزرگ ارم به نشاني ميدان ونک،بزرگراه حقاني، تقاطع بزرگراه همت برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،336 ریال
سود نقدی هر سهم :1،000 ریال
سرمایه شرکت : 8،400،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 3،771،709 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 6،030،357 میلیون ریال 


توریل
توکا ریل

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 درمحل اصفهان- سپاهان شهر- بلوار غدير- بلوار قائم جنوبي- ساختمان نگين- سالن نقش جهان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 817 ریال
سود نقدی هر سهم :200 ریال
سرمایه شرکت : 2،000،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 380،422 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،553،633 میلیون ریال 


غپاذر
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل شرکت به آدرس تبريز ضلع شمالي ميدان بزرگ آذربايجان شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 353 ریال
سود نقدی هر سهم :240 ریال
سرمایه شرکت : 200،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 398 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 23،069 میلیون ریال 


کپرور
فرآوری زغال سنگ پروده طبس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 360,000 ریال به مبلغ 540,000 ریال
درصد افزایش : 50 درصد
محل افزایش اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي-افزايش توان ظرفيت توليد کارخانه-کاهش ريسک تامين مواد اوليه
که در تاریخ 1398/02/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ونیکی
سرمایه گذاری ملی ایران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 7,000,000,000,000 ریال به مبلغ 14,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري سنوات اخير و جلوگيري از خروج منابع شرکت جهت سرمايه گذاري و استفاده ار فرصتهاي بازار سرمايه
که در تاریخ 1398/02/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سفار
سیمان فارس

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 درمحل تهران-خيابان مطهري-بعد از خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 334-سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 684 ریال
سود نقدی هر سهم :412 ریال
سرمایه شرکت : 233،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 36،153 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 99،593 میلیون ریال

آخرین ویرایش در شنبه, 28 ارديبهشت 1398 ساعت 17:46
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com