گزارش شرکت ها - چهارشنبه 17-05-97

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 08:27

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 33,180,587,019,000 ریال به مبلغ 61,082,291,033,234 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمول ماده 141لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به استناد معافيت مالياتي مقرر در بند ز تبصره 10 از ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که در تاریخ 1397/05/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


وپترو
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

موضوع مزایده : عرضه سهام شرکت دوده صنعتی پارس به صورت عمده(کنترلی)
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/05/17

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : در راستای بند (5) از گروه الف ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و پیرو شفاف سازی شماره 4460-97/31 مورخ 1397/05/02 با موضوع عرضه 21/68 درصد از سهام شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به صورت عمده (کنترلی) و از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 1397/05/17 مزایده سهام مذکور منتج به فروش و واگذاری سهام نگردیده، لیکن برگزاری مجدد مزایده سهام مذکور در دست بررسی و اقدام می باشد که متعاقبا زمان و شرایط آن اعلام خواهد شد. 


وسبحان
سرمايه گذاري سبحان

افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارايي هاي ثابت شركت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دارایی انتقالی : شش دانگ ملک مسکونی با مشخصات پلاک ثبتی اصلی شماره 8 از فرعی 1731 واقع در تهران ، خیابان شهید باهنر ، خیابان آقائی.
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 145,961 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي انتقالي نسبت به كل دارايي هاي شركت : 5 درصد

مبلغ فروش : 163,500 میلیون ریال
شركت طرف انتقال : شاخص حقیقی

شرح موضوع شامل دلايل نقل و انتقال و برنامه شركت و تأثير بر روند عمليات شركت : هدف از واگذاری ملک تبدیل دارایی غیر مولد به مولد ، کاهش هزینه های مرتبط با نگهداری ساختمان ، نیاز به نقدینگی و بهینه سازی دارایی ها و تسویه بدهی های جاری میباشد . 


رتکو
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 90,000,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1397/03/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


اميد
تامين سرمايه اميد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 4,900,000,000,000 ریال به مبلغ 7,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود ساختار سرمايه و جلوگيري از خروج وجه نقد که در تاریخ 1397/05/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


ثالوند
سرمايه گذاري مسکن الوند

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/07 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/05/16 لغایت تاریخ 1397/07/13 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 14005152146
بانک : مسکن
شعبه : مسکن شعبه مستقل مرکزي تهران

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 16:31

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com