گزارش شرکت ها - سه شنبه 17-07-97

سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 07:54

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وبشهر
توسعه صنايع بهشهر

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه ساختمان اداری و تجاری واقع در خیابان بخارست متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران که از شرکتهای فرعی این شرکت می باشد.
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/07/11
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برنده مزایده برگزار شده توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران گردید که قطعی شدن آن منوط به مصوبات هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران می باشد.
نتايج برگزاري مزايده :
1) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برنده مزایده برگزار شده توسط شرکت سرمایه گذاری ساخن گردید که قطعی شدن آن منوط به انعقاد قرارداد و طی نمودن فرآیند قانونی مصوبات هیأت مدیره خواهد بود که دستور کار می باشد.
2) با عنایت به اینکه شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران از شرکتهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد، اثر سودآوری نتیجه مزایده بر سودآوری شرکت توسعه صنایع بهشهر منوط به قطعی شدن قرارداد و سیاست تقسیم سود در شرکتهای سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران و مدیریت صنعت شوینده می باشد.
مبلغ مورد توافق : 1,700,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : طبق توافق اعلام شده در قرارداد
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ 85000000000 ریال سپرده شرکت در مزایده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 300,000 میلیون ریال

 


وامیر
گروه صنعتي و معدني امير                              (اصلاحیه)

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 84,000,000,000 ریال به مبلغ 100,800,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي ناشي از مخارخ سرمايه اي و سرمايه گذاري هاي انجام شده طي سالهاي گذشته وجلوگيري از خروج نقدينگي و بهبود وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري که در تاریخ 1397/07/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 

میزان پیشنهاد افزایش سرمایه : 1،100%


تلیسه
دامداري تليسه نمونه

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 70,000 میلیون ریال به‌مبلغ 210,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 140,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/07/17 لغایت تاریخ 1397/09/16 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 360-816-935628-1
بانک : سینا
شعبه  : شهریار

 


کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 20,000 ریال به مبلغ 40,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح :  مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :   4,503,744,254
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  101,896,492
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  4,401,847,762
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  506,662
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  8،687

 


کچاد
معدني و صنعتي چادرملو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 33,500,000,000,000 ریال به مبلغ 67,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و احداث و بهر ه برداري از معادن جديد و جبران مخارج مشارکت در افزايش سرمايه هاي شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد که در تاریخ 1397/07/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

میزان پیشنهاد افزایش سرمایه : 100% 


شوینده
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع مزایده : فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری با قیمت پایه 1.700.000 میلیون ریال
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/07/11
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری (که حدود 2000 متر مربع با کاربری ادرای آن متعلق به هلدینگ شوینده است)
نتايج برگزاري مزايده : طی مزایده برگزارشده توسط شـرکت سـرمایه گذاري ساختمان گروه صـنایع بهشهر تهران 2000 متر از سه دانگ ازشش دانگ ساختمان بخارست با قیمت 460.000میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی منتقل گردید.
مبلغ مورد توافق : 460,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : طبق توافق اعلام شده در قرارداد
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ 85.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 330,154 میلیون ریال 


فزرین
زرين معدن آسيا

افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

شركت تحصيل شده : توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
درصد خريداري شده : 16 درصد
قیمت هر سهم : 100,000 ريال
جمع مبلغ معامله : 16 میلیون ریال
درصد مالكيت ناشر در شركت خریداری شده
درصد مالكيت قبلي : 1 درصد
بهای تمام شده مالکیت قبلی : 1 میلیون ریال
درصد خريداري شده جاري : 16 درصد
مجموع درصد مالكيت ناشر در شركت خريداري شده : 17 درصد
شرح موضوع : شرکت فوق سهامی خاص و خارج از بورس بوده و در زمینه تولید و فرآوری مواد معدنی (سرب و روی) فعالیت دارد. 


وامیر
گروه صنعتي و معدني امير

افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دارایی انتقالی : ملک اداری
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 7,859 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي انتقالي نسبت به كل دارايي هاي شركت : 1.8 درصد
مبلغ فروش : 35,000 میلیون ریال
شركت طرف انتقال
نام شرکت : شخص حقیقی
شرح موضوع : تغییر در ساختار مالی 


وبانک
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزايده : نتیجه شرکت در مزايده واگذاری 50 درصد ساختمان بخارست
تاريخ شركت در مزايده : 1397/07/11
تاريخ اعلام نتايج : 1397/07/16
نتيجه مزايده : سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برنده مزایده اعلام گردید.
تضمين هاي ارائه شده : مبلغ 85،000،000،000ریال سپرده شرکت در مزایده
شرح مزايده : طی مزایده برگزار شده توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سه دانگ از شش دانگ ساختمان بخارست به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتقل گردید و مالکیت این شرکت با این انتقال در ساختمان بخارست به شش دانگ (100 درصد) رسیده است.
مبلغ قرارداد : 1,700,000 میلیون ریال 


کاما
باما

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : موافقت شرکت باما در پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان(شرکت فرعی) در فرابورس 


شنفت
نفت پارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 1,177,500 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 1,770,746 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزایش حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ فروش محصولات داخلی، مصرف موجودی ابتدای دوره که ارزان بوده است و کاهش هزینه های اداری و مالی و سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 08:10
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com