گزارش شرکت ها - یکشنبه 13-08-97

یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 14:32

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

کیمیا
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزايده : مزایده فروش 21.700 تن ماده معدنی سولفوره کربناته معدن سرب و روی انگوران در 9 پارتی جداگانه
تاريخ شركت در مزايده : 1397/08/05
تاريخ اعلام نتايج : 1397/08/13

نتيجه مزايده : برنده مزایده 5000 تن ماده معدنی سولفوره با عیار روی 18% - پارتی شماره 110971028000034
تضمين هاي ارائه شده : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 3.000 میلیون ریال

شرح مزايده : برنده مزایده 5000 تن ماده معدنی سولفوره با عیار روی 18% - پارتی شماره 110971028000034

مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد) : 118,048 میلیون ریال 


فزرین
زرين معدن آسيا

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزايده : مزایده فروش 21700تن ماده معدنی سولفوره کربناته معدن سرب و روی انگوران در 9 پارتی جداگانه
تاريخ شركت در مزايده : 1397/08/05
تاريخ اعلام نتايج : 1397/08/13

نتيجه مزايده : برنده مزایده فروش 6500 تن ماده معدنی سولفوره کربناته با عیار 25% روی و 2% سرب پارتی شماره 110971028000035
تضمين هاي ارائه شده : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5.000.000.000 ریال

شرح مزايده : برنده مزایده فروش 6500 تن ماده معدنی سولفوره کربناته با عیار 25% روی و 2% سرب پارتی شماره 110971028000035
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد) : 212,637 میلیون ریال 


کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/11 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 20,000 میلیون ریال به‌مبلغ 40,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 20000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/08/13 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 16:51
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com