گزارش شرکت ها - دوشنبه 14-08-97

دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 07:45

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

شسپا
نفت سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شركت تحصيل شده : پالایش نفت اصفهان(سهامی عام)
درصد خريداري شده : 1 درصد
قیمت هر سهم : 8,987 ريال
جمع مبلغ معامله : 1,789,553 میلیون ریال

درصد مالكيت ناشر در شركت خریداری شده
درصد مالكيت قبلي : 1 درصد
بهای تمام شده مالکیت قبلی : 2,189,000 میلیون ریال
درصد خريداري شده جاري : 1 درصد
مجموع درصد مالكيت ناشر در شركت خريداري شده : 2 درصد

شرح موضوع شامل شرايط شركت مقابل (بورسي، غير بورسي، خارجي و موضوع فعالیت آن شرکت) : سهام خریداري شده مربوط می شود به شرکت پالایش نفت اصفهان(سهامی عام) با نماد شپنا بر روي تابلوي اصلی بازار اولیه بورس اوراق بهادار تهران 


اتکام
بيمه اتکايي امين

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

یشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,500,000,000,000 ریال به مبلغ 3,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور شرايط خاص اقتصادي کشور و نياز بيمه گران اتکايي به سرمايه بيشتر جهت نگهداري ريسکهاي بيمه اي بزرگ در داخل کشور که در تاریخ 1397/06/13 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

درصد پیشنهادی افزایش سرمایه : 20% 


ثتران
سرمايه گذاري مسکن تهران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زیان خالص پیش بینی شده قبلی : (74,215) میلیون ریال
زیان خالص پیش بینی شده فعلی : (124,395) میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزایش بهاء تمام شده پروژه مشارکت جمشیدیه به دلیل تورم با توجه به اقلام مورد نیاز در مراحل تکمیل پروژه و همچنین خروج از پروژه اغوان اریکه جهت تامین نقدینگی و پیشبرد پروژه های درجریان.


قصفها
قند اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش ضایعات فلزی ، لوله های مانسمان ، قالبهای قند نو و کارکرده و گیربکس های پرس تفاله عمودی مازاد بر نیاز.
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/13

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : جلسه مزایده در تاریخ پیش بینی شده برگزار و در مرحله عقد قرارداد با برندگان مزایده می باشیم.
نتايج برگزاري مزايده : مشخص شدن برندگان نفرات اول تا سوم شرکت کننده در مزایده.
مبلغ مورد توافق : 51,132 میلیون ریال
نحوه تسويه : نقدی
تضمين هاي دريافت شده : سپرده شرکت در مزایده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 2,440 میلیون ریال 


دلقما
داروئي و بهداشتي لقمان

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/22 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 225,000,000,000 ریال به مبلغ 450,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و تکميل طرح هاي توسعه اي، اصلاح ساختارمالي شرکت و تامين سرمايه در گردش ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 450,000,000,000 ریال به مبلغ 675,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و تکميل طرح هاي توسعه اي، اصلاح ساختارمالي شرکت و تامين سرمايه در گردش اقدام نماید. 


کباده
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

دارايي وثيقه/ فك رهن شده : کل ششدانگ عرصه و اعیان شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
خالص ارزش دفتري دارايي : 33,802 میلیون ریال
ارزش وثيقه / فك رهن شده : 25,000 میلیون ریال

شرح موضوع و دلايل توثيق/ فك رهن : دریافت تسهیلات بلند مدت از بانک صنعت و معدن جهت راه اندازی طرح و خرید مابقی ماشین آلات خارجی و داخلی و همچنین تاسیسات در نظر گرفته شده. 


دفرا
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 300,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/08/14 لغایت تاریخ 1397/10/13 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  8496651415
بانک :  ملت
شعبه :  فرمانداري شهر ری

 


مرقام
ايران ارقام

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور -افزايش ظرفيت و استفاده از ظرفيت بالقوه شرکت -کاهش ريسک مالي شرکت از طريق بهبود ساختار سرمايه -تامين بخشي از نقدينگي لازم براي اجراي طرح هاي جديد که در تاریخ 1397/08/14 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


وپارس
بانک پارسيان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 23,760,000,000,000 ریال به مبلغ 85,538,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه که در تاریخ 1397/06/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


کمینا
شيشه سازي مينا

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/15 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 50,517 میلیون ریال به‌مبلغ 358,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 307483 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/08/12 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


حتاید
تايد واتر خاورميانه

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

شركت تحت كنترل : شركت سرمايه گذاري افتخار سهام
تاريخ رويداد : 1397/08/13
درصد مالكيت ناشر در شركت تحت كنترل : 87 درصد

شرح موضوع شامل دلايل رويداد و سهم ناشر از تغييرات در عملكرد شركت مورد بحث : سود حاصل از فروش سهام در مهر ماه 1397 مبلغ 110ر55 ميليون ريال و افزايش ارزش پرتفوي 561ر43 ميليون ريال ميباشد. 


کمینا
شيشه سازي مينا

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/02/15 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 50,517 میلیون ریال به‌مبلغ 358,000 میلیون ریال ، تعداد 358,000,000 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 0 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/08/14 لغایت تاریخ 1397/08/14 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  171511138197581
بانک :  توسعه تعاون
شعبه :  ایران خودرو

 


سپرده
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

 

 


پخش
پخش البرز

آگهی توزیع اوراق سهام 


آخرین ویرایش در دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 17:53
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com