گزارش شرکت ها - سه شنبه 16-11-97

سه شنبه, 16 بهمن 1397 ساعت 07:59

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

ورنا
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,960,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 600000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 1360000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


دیران
ایران دارو

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/07/15 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 530,000 میلیون ریال ، تعداد 218,585,138 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 11,414,862 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/11/17 لغایت تاریخ 1397/12/06 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  470-776276-609
بانک :  پارسیان
شعبه :  آزادی

 


ختوقا

گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/08 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 650,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,100,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 450,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/11/16 لغایت تاریخ 1398/01/16 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  402793724
بانک :  تجارت
شعبه :  ولايت مشهد

 


فلامی
لاميران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 60,000,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 233 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور خريد و نصب ماشين آلات توليد و بسته بندي انواع تيغ
که در تاریخ 1397/11/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سفانو
سيمان فارس نو

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - احتمال افزایش صادرات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : احتراماً، پیرو گزارش با شماره پیگیری 508153 مورخ 1397/10/29 ارسالی در سامانه کدال به استحضار می رساند پیش بینی صادرات شرکت در 3 ماهه پایانی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 با لحاظ شرایط تحریمی کشور مقدار 95،500 تن برآورد شده بود لیکن با تلاش های انجام گرفته توسط شرکت، گشایش هایی در امر صادرات تحقق یافته به طوری که در دی ماه سال جاری مقدار 45،500 تن و در بهمن ماه تا این تاریخ مقدار 43،000 تن صادرات انجام شده و برآورد شرکت تا پایان سال جاری علاوه بر مقادیر فوق با عنایت به توضیحات اشاره شده حدود 75،000 تن کلینکر و 25،000 تن سیمان می باشد. شایان ذکر است شروع سررسید وصول مطالبات ارزی اشاره شده از اسفند ماه 1397 لغایت اردیبهشت 1398 می باشد و بدلیل نوسانات ارزی، در شرایط فعلی آثار سود و زیانی تسعیر ارز بصورت قابل اتکا میسر نمی باشد. 


ددام
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 برگزار گردید و درخصوص افزایش سرمایه با افزایش 814،023 میلیون ریال (766 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها بصورت قطعی موافقت نمود. 


سنیر
سيمان سفيد ني ريز

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سيمان سفيد ني ريز (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 50,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 100,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه : 100,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: 100,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي 


دسبحان
سبحان دارو

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/04 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 580,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,030,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 450000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/10 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


وآذر
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 100,000,000,000 ریال به مبلغ 300,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 200 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت و پرداخت بدهي بانکي و همچنين بهبود وضعيت پرتفو سرمايه گذاري
که در تاریخ 1397/11/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


خنصیر
مهندسي نصير ماشين

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع قرارداد : افزايش قيمت قرارداد ميل لنگ اي اف سون از شركت ساپكو
تاريخ الحاقیه قرارداد : 1397/11/15
طرف قرارداد : شركت طر احي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو
مبلغ قرارداد : 110,296,968,820 میلیون ریال
شرح جزئيات شامل تغييرات صورت گرفته و اثرات آن : افزايش قيمت مربوط به ميل لنگ موتور اي اف سون
تاريخ مؤثر اجراي تغییرات : 1397/11/06 


ارفع
آهن و فولاد ارفع

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 6,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح ریال
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  91,116,666,992
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  823,830,674
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  90,292,836,318
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  16,018,836
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  5،636

 


دسبحان
سبحان دارو

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/04 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 580,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,030,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 450000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/10 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 16 بهمن 1397 ساعت 18:04
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com