گزارش شرکت ها - شنبه 27-11-97

شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 07:56

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

ثجنوب
سرمايه گذاري مسکن جنوب

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 245 ریال
سود نقدی هر سهم : 171 ریال
سرمایه شرکت : 700،000 میلیون ریال 


وکادو
تکادو

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 

 

 


امید
تامين سرمايه اميد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/07/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 4,900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ، تعداد 1,050,463,995 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 49,536,005 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/11/28 لغایت تاریخ 1397/12/12 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  1351220307
بانک :  سپه
شعبه :  مرکزی

  


خودکفا
اقتصادي و خودکفائي آزادگان

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/11/25 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه 192،200 میلیون ریال (62 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود . 


غشاذر
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/16 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/25 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


خاهن
آهنگري تراکتور سازي ايران

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/24 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه به شرح ذیل موافقت نمود.
1 - افزایش سرمایه 185،436 میلیون ریال (8 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته
2 - افزایش سرمایه 362،551 میلیون ریال (17 درصد) بطور در اختیار هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی
جمعا بمبلغ 547،987 میلیون ریال (25 درصد) 


شکلر
نيروکلر

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

موضوع مزایده : فروش املاک مازاد از طریق مزایده
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/24
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : پیرو نامه ارسالی در سامانه کدال به شماره پیگیری 511947 مورخ 13/11/1397 در خصوص برگزاری مزایده فروش املاک مازاد به شرح آگهی منتشره شماره 4538 روزنامه دنیای اقتصاد و شماره 5889 روزنامه نسل فردا در تاریخ 13/11/1397 بدینوسیله اعلام می دارد مزایده مذکور به دلیل عدم دریافت هیچگونه پیشنهاد خرید برگزار نگردید . بدیهی است چنانچه برگزاری مجدد مزایده فوق در دستور کار قرار گیرد، زمان و شرایط آن به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید .
دلایل عدم حصول نتیجه : عدم دریافت پیشنهاد خرید 


قلرست
قند لرستان

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه 160،000 میلیون ریال (67 درصد) بصورت قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود. 


دسینا
لابراتوارهاي سينادارو

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لابراتوارهاي سينادارو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 400,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 400,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه : 400,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 400,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
موضوع افزایش سرمایه : تأمين مالي و تکميل بخشي از مخارج باقيمانده طرح انتقال و توسعه خطوط توليدی 


شتهران
داروسازي تهران شيمي

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازي تهران شيمي (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 148,500,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 297,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه : 297,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 297,000,000,000 ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي (جلوگيري از خروج نقدينگي از طريق جبران مخارج سرمايه اي انجام شده) 


شگل
گلتاش

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گلتاش (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 500,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه : 500,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي 


وتوسم
سرمايه گذاري توسعه ملي

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/24 برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 590 ریال
سود نقدی هر سهم : 540 ریال
سرمایه شرکت : 4،500،000 میلیون ریال 


سقاین
سيمان قاين

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 53,222,400,000 ریال به مبلغ 250,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح ریال
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  2,779,040,031
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  219,379,209
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  2,559,660,822
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  301,104
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  8،500

  


خفنر
فنر سازي خاور

توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام   

 

 


مرقام
ايران ارقام

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/06
شرح فرآيند مزايده : فروش یک باب ساختمان واقع در یزد 


کتوکا
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عنوان طرح / پروژه : تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان با ظرفیت ده هزار تن در سال
زمان شروع طرح / پروژه : 1395/09/22
مدت اجراي طرح / پروژه : 2 سال
بهاي تمام شده طرح / پروژه : 62,000 میلیون ریال
نتايج مورد انتظار
محصولات حاصل از بهره برداري از طرح/ پروژه جديد : اجرام نسوز
ظرفيت اسمي محصول : 10000 تن در سال
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول : 10000 تن در سال در سال 1398 4000 تن پیش بینی شده است.
شرح : برای سال 1398 در صورت وجود سفارش در منطقه ویژه، مقدار 4000 تن تولید پیش بینی شده است که طبق گزارش توجیهی طرح افزایش سرمایه عملیات تکمیل طرح تا رسیدن به ظرفیت ده هزار تن تا سال 1400 ادمه خواهد داشت و مبلغ اعلام شده به عنوان بهای تمام شده طرح مربوط به هزینه های انجام شده تاکنون می باشد. 


وکادو
تکادو

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/10 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 398,640 میلیون ریال به‌مبلغ 797,280 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 300,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 98,640 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/11/24 لغایت تاریخ 1398/01/24 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  890294302
بانک :  کشاورزی
شعبه :  دانشجو اصفهان

 


وامیر
گروه صنعتي و معدني امير

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 

 

 


چدن
توليدي چدن سازان

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : غلتک های مستعمل شرکت فولاد مبارکه از نوع چدنی و فولادی در سایزهای مختلف به میزان 10000 تن
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/19
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : شرکت در مزایده غلتک های مستعمل فولاد مبارکه و اعلام رسمی شرکت مزبور جهت برنامه ریزی حمل و پرداخت وجه حدود 5040تن با توافق طرفین که موضوع ان در بند 7-4 گزارش تفسیری 9 ماهه افشاء شده بود.
نتايج برگزاري مزايده : برنده شدن شرکت چدن سازان و اعلام رسمی شرکت فولاد مبارکه برای حمل حدود 5040 تن در این مرحله
مبلغ مورد توافق : 175,380 میلیون ریال
نحوه تسويه : نقدی متناسب با حمل
تضمين هاي دريافت شده : ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 175,380 میلیون ریال 


ثشاهد
شاهد

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 

 

 


غاذر
کشت و صنعت پياذر

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

موضوع مزایده : فروش دوواحد آپارتمان مسکونی و یک باب خانه مسکونی ویلائی
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/24
شرح فرآيند مزايده : جهت حفظ حقوق صاحبان سهامداران محترم شرکت اقدام به آگهی مزایده فروش دارائیهای ثابت نموده است. 


دریشمک
توليد و صادرات ريشمک

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تاريخ شناسايي سود/ زيان : 1397/11/24
واحد ارزي مرتبط : دلار
مبلغ دارايي يا بد هي ارزي مرتبط : 4,912,070 دلار
مقدار سود/ زيان
مبلغ : 705,078 میلیون ریال
درصد آن نسبت به سود سال قبل : 430 درصد
شرح : نوسان ناشی از تسعیر نرخ ارز 


وسکاب
سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها)

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/06/11 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 3,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,000,000 میلیون ریال ، تعداد 61,595,427 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 438,404,537 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/11/24 لغایت تاریخ 1397/12/08 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  0223450819002
بانک :  ملی ایران
شعبه :  وزارت تعاون، کار رفاه اموراجتماعی

 


کیسون
کيسون

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری وپایدار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح رویداد : عقد قرارداد شرکت نفت و گاز کیسون با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه ميادين نفتي چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق با هدف افزايش توليد و بهره برداري بميزان 159 ميليون بشكه در مدت قرارداد. 


اپرداز
آتيه داده پرداز

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار گردید .
مجمع با افزایش سرمایه 250،000 میلیون ریال (50 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود . 


پرداخت
به پرداخت ملت

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 950,000,000,000 ریال به مبلغ 1,450,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح ریال
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  46,999,884,000
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  499,727,806
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  46,500,156,194
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  3,916,657
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  11،872

  


کچاد
معدني و صنعتي چادرملو

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 

 

آخرین ویرایش در شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 18:37
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com